ČESKÁ TŘEBOVÁ – Městské muzeum slaví 130. výročí od svého založení. Při této příležitosti si zájemci mohou prohlédnout novou výstavu. Už pouhá slova jako “poklady” i “podivnosti”, která jsou obsažena v jejím názvu, napovídají, že se jedná o expozici neobvyklou.

Vernisáž byla zahájena tradiční hudební vložkou. Ředitelka muzea Jana Voleská následně pohovořila o okolnostech vzniku zařízení, které si letos připomíná významné jubileum. A to nejen dortem, ale také nevšední expozicí. “Výstava je koncipována tak, že jsme chtěli návštěvníkům představit rozmanitost našeho sbírkového fondu. To bohatství, které moji předchůdci nashromáždili za 130 let existence této instituce,” sdělila OIK TV ředitelka muzea Jana Voleská.

Aby však celek nepůsobil rozbitým dojmem, byly vystavované předměty uspořádány do tematických bloků. “Jedna místnost je věnována sakrálním záležitostem a dokladům, které se vztahují ke kostelu, k rotundě sv. Kateřiny, ke kapli na Horách a k lidové zbožnosti,” uvedl Jana Voleská.

K vidění jsou také exponáty z oblasti paleontologie a archeologie. Záleží pouze na vkusu návštěvníků, co jim padne takzvaně do oka. “Jsem rád, že to muzeum je, že už je ve svých prostorách a že má co lidem ukázat,” řekl jeden z návštěvníků výstavy. “Mě zaujaly v současné době zatím kuriozity, protože jsem začal, takže jsem se vlastně dostal do prvních dvou místností,” prozradil další z návštěvníků. “Mně se osobně líbí všechny exponáty. Zvlášť mě zaujalo oddělení kuriozit,” svěřil se jiný zájemce o historii.

Je pravdou, že na rovnač křivého nosu, láhev na pijavice či padělaný obraz Antonína Slavíčka člověk nenarazí každý den. Totéž však platí o předmětech, které lze označit za drahocennosti. Jako například cechovní truhlice a konvice a další. “K těm velmi cenným exponátům patří vyobrazení svaté Barbory. Jedná se o obraz nejspíš předalpské provenience z doby kolem roku 1700. Je to nádherná práce,” doplnila ředitelka muzea Jana Voleská.

Výstavu představující poklady i podivnosti z fondu Městského muzea Česká Třebová si v jeho galerii můžete prohlédnout do 18. března.

Komentář