ČESKÁ TŘEBOVÁ – Před čtyřmi lety bylo městu doporučeno, aby zajistilo opravu mostu, který se nachází mezi ulicemi Chmelnice a Benátky. “Ta situace se dostala do fáze, že jsme tu akci museli zařadit do rozpočtu. Proběhlo výběrové řízení a dostali jsme se na cenu 3,7 milionu korun,” sdělil starosta města Jaroslav Zedník.

V současné době je přejezd přes řeku Třebovku mimo provoz. Původní most byl totiž snesen a v nadcházejících týdnech bude nahrazen konstrukcí novou. Této fázi přestavby ale budou předcházet potřebné kroky. “Nejbližším bodem bude kontrola břehových zdí a opěr. Podle jejich technického stavu dohodneme se zhotovitelem další postup,” nastínil budoucí kroky vedoucí odboru rozvoje města a investic Karel Švercl. Nová spojnice mezi centrem města a lokalitami v blízkosti kaple sv. Kateřiny se od své předchůdkyně bude lišit například v tom, že se bude jednat o most celobetonový.

“Bude směrově upraven tak, aby průjezd z ulice Chmelnice do Benátek byl plynulejší. Samozřejmě bude obsahovat chodník pro pěší,” přiblížil podobu výsledného díla Karel Švercl. “Zlepší se tak podmínky pro přístup a hlavně nebudeme trnout, že se ten most propadne,” doplnil starosta města Jaroslav Zedník. Stavba by měla být dokončena tak, aby mohl být most předán do užívání do konce letošního října.

Komentář