ČESKÁ TŘEBOVÁ – Město navštívila delegace z partnerského Svitu, aby se na radnici setkala se zástupci vedení. To poděkovalo za dlouholetou spolupráci bývalému primátorovi Svitu Rudolfovi Abrahámovi a poprvé jednalo s jeho nástupcem Miroslavem Škvarkem. Ten potvrdil, že hodlá i nadále pokračovat v partnerských vztazích. “Nejde o to, aby se setkávali starostové. Je důležité, aby lidé, kteří se vzájemně obohacují a vyměňují si zkušenosti, v tomto pokračovali a aby trvalo jejich přátelství, které je dlouholeté,” řekl Miroslav Škvarek, primátor města Svit. “Budeme rozvíjet dál tu spolupráci mezi našimi školami i mezi kulturními a sportovními organizacemi. Jsem přesvědčen, že partnerství bude fungovat i v příštích letech,” uvedl Jaroslav Zedník, starosta města Česká Třebová. Obě strany se dohodly na plánu pro rok 2015, kdy se například chystají výměnné pobyty žáků základních škol, účast členů městské policie ze Svitu na fotbalovém turnaji v České Třebové a slovenský pěvecký sbor Laudamus by měl vystoupit v rámci varhanního festivalu Zdeňka Pololáníka.