ČESKÁ TŘEBOVÁ – V březnu jsme Vás informovali o tom, že most mezi ulicemi Chmelnice a Benátky letos projde rekonstrukcí. Její začátek je naplánován na 1. července, kdy bude zahájena úplná uzavírka mostu. Ke konci června budou přilehlé lokality osazeny přechodným dopravním značením. “Ulice Chmelnice bude označena jako slepá ulice s tím, že do ní bude umožněn vjezd pro obyvatele i zákazníky zdejšího obchodu,” uvedl vedoucí odboru rozvoje města a investic Karel Švercl. Uzavírka přejezdu přes řeku Třebovku bude vyznačena i z druhého směru jízdy od ulice Jana Pácla, přes ulice Husova a Benátky, kde bude rovněž zachován provoz jak pro veřejnost, tak pro dodavatele či odběratele místních firem. Dopravní omezení se tak bude týkat pouze mostu, který bude kompletně snesen a nahrazen konstrukcí novou. Než se tak stane, budou muset obyvatelé přilehlých lokalit, pro které je spojnicí s dalšími částmi města, využít objízdných tras. “Doporučujeme, aby obyvatelé z lokality Kateřinská využívali buď cestu kolem ´letiště´ a na ulici Lidickou, nebo mohou sjet stávající komunikací do ulice Benátky a pokračovat ulicí Husova,” řekl Karel Švercl. Stavba nebude průjezdná pro cyklisty a neprojdou tudy ani chodci. Pro jejich pohyb bude fungovat společná trasa. “Staveniště bude zabezpečeno tak, aby cyklostezka byla průjezdná. To znamená, že ti, kdo přijíždějí ulicemi Husova a Benátky odbočí přes park na Zámostí a na ulici Lidická,” doplnil vedoucí odboru rozvoje města a investic Karel Švercl. Nový most by měl být dokončen do konce letošního října, kdy má být předán do užívání.

Komentář