ÚSTÍ NAD ORLICÍ (HRÁDEK) – Modernizace silnice druhé II/315 u obce Hrádek je již téměř u konce. Proto se zástupci Pardubického kraje a zhotovitele stavby rozhodli úsek slavnostně otevřít. Nepříznivé počasí s vytrvalým deštěm provázelo celé setkání. Nůžek na symbolické přestřižení pásky se chopili zástupci Pardubického kraje a stavební firmy. Realizace této druhé etapy probíhala od jara a navázala na již hotový úsek z minulého roku. “Pardubický kraj jako investor tuto silnici vnímal jako jednu z klíčových komunikací, která spojuje Ústí nad Orlicí a Choceň a do budoucna i D35,” řekl hejtman Pardubického kraje Martin Netolický. Sedm set metrů dlouhý úsek od konce obce až ke křižovatce nad Hrádkem vyšel Pardubický kraj na více než 47 milionů korun.

Při rekonstrukci se musela stavební firma potýkat s nestabilním podložím. ”V podstatě byl vytvořen nový konstrukční základ vozovky formou sendviče, kde vlastně ty vrstvy byly prokládané geotextilií. Takže vlastně ta předchozí situace, kdy ta silnice trvale vlastně ujížděla ze svahu, by měla být zažehnána,” prozradil ředitel Správy a údržby silnic Pardubického kraje Miroslav Němec. Kromě zcela nové konstrukce vozovky se řešil také odvodňovací a zádržný systém.

“Tato silnice II/315 by měla být dokončena tady z Hrádku až po Choceň v průběhu listopadu. Čili tato stavba bude veřejnosti předána k užívání a tedy i průtah obcí Jehnědí až po Svatý Jiří a obec Loučky,” dodal Martin Netolický.

S modernizací této silnice se pokračuje i v jiných úsecích. “V tuto chvíli je již otevřena stavba nedaleko obce Ostrov a to v úseku Skuhrov – Lanškroun,” prozradil Martin Netolický. V plánu je také následná rekonstrukce úseku ze Skuhrova do Ústí nad Orlicí.