ČESKÁ TŘEBOVÁ – Ve studovně muzea se sešli zastupitelé města, aby projednali 18 majetkových záležitostí. Většině z nich byla pomyslná zelená udělena bez větších debat, avšak v jednom případě tomu tak nebylo. V souvislosti se záměrem prodeje pozemku v průmyslové zóně byl vznesen protinávrh. “Domnívám se, že ten pozemek je ještě potřeba prohlédnout, aby měli zastupitelé šanci se tam jít podívat a posoudit ty možnosti a prostorové varianty toho řešení,” zdůvodnil vznesení protinávrhu jeho autor a zastupitel města Milan Mikolecký. “S tím nemám vůbec žádný problém. Hospodaříme tady s veřejným majetkem, bavíme se o průmyslové zóně, která je určená k tomu, abychom ty pozemky prodávali,” okomentoval vzniklou situaci starosta města Jaroslav Zedník. Protinávrh byl nakonec schválen, a tak se o osudu pozemku rozhodne na příštím zasedání.

Odsouhlaseny byly všechny smlouvy o poskytnutí dotací. Stejný osud potkal také návrh na usnesení, které se dotýká diskutovaných protihlukových opatření na železnici. “Že město Česká Třebová nesouhlasí s předloženým návrhem protihlukových opatření, a pověřuje projektanta k vypracování dalších alternativních řešení. Jsme velice rádi, že všemi hlasy toto usnesení bylo přijato,” uvedla autorka návrhu na usnesení a zastupitelka města Magdaléna Peterková starší. “My jsme měli jednání v minulém týdnu s Koalicí pro Českou Třebovou. Ten jejich návrh je smysluplný. Samozřejmě bylo vidět, že všichni zastupitelé ho podporují,” sdělil OIK TV starosta města Jaroslav Zedník.

Podle zástupců Koalice pro Českou Třebovou se ve městě přetřásají i jiná témata. Například budoucnost postu ředitele či ředitelky ZUŠ. “Jsme jako zastupitelé Koalice pro Českou Třebovou skutečně obdrželi několik dotazů, proč není tento konkurz vypsán. A z toho důvodu také vyplynula i moje otázka, proč právě tedy na základní uměleckou školu konkurz vypsaný nebyl,” uvedla zastupitelka města Magdaléna Peterková starší.

Členové nejužšího vedení města tento krok zdůvodnili tím, že teprve před nedávnem byly ukončeny soudní spory mezi zřizovatelem školy a jejím někdejším ředitelem. “Rada se rozhodla, že nevypíše zatím nové výběrové řízení, čtyři měsíce před koncem svého funkčního období, a nechá to na těch nových zastupitelích, kteří přijdou do nového zastupitelstva,” řekl starosta města Jaroslav Zedník.

Další zasedání českotřebovských zastupitelů je naplánováno na červen.

Komentář