ČESKÁ TŘEBOVÁ – Účetní závěrky a celoroční hospodaření za rok 2017, první rozpočtová změna v letošním roce, příspěvek na rekonstrukci silnice u Semanína, předkupní právo krytu v Javorce a nebo budoucí provoz krematoria měli na programu zastupitelé města Česká Třebová.

Účetní uzávěrka za minulý rok byla jednohlasně schválena. Po diskuzi byl nakonec schválen i další bod, 950 tisíc na projektovou dokumentaci zamýšleného trampského muzea. 16 zastupitelů bylo pro, osm proti a dva se zdrželi. “Protože v současné době existují nejrůznější  dotační tituly na oblast cestovního ruchu a je vysoká pravděpodobnost určitý příspěvek ze státních prostředků a možná i z krajských získat, tak jsem považoval za správné projekt posunout dál,” řekl pro OIK TV zastupitel a hejtman Pardubického kraje, Martin Netolický. “Kdyby se na trampském muzeu nezačalo v současné době pracovat, tak by se také mohlo stát, že ty výzvy nestihneme a pak opravdu celý ten projekt můžeme hodit do koše. A je jedno, jestli to dělá toto zastupitelstvo nebo to zastupitelstvo, který přijde po nás,” řekl pro OIK TV starosta města Jaroslav Zedník. Ti, co byli proti, argumentovali tím, že by se s rozhodnutím mělo počkat na nové zastupitele, kteří vzejdou z podzimních voleb. “Trampksé muezm nemusí být špatné, máme něco vymyšleno. Ale my už to dělat nebudeme, rozhodnout měli příští zastupitelé o tom, jestli muzeum udělají. Bylo by to takové férové vůči nim,” řekl pro OIK TV zastupitel města Milan Mikolecký.

Schválena byla také dotace ve výši dvou miliónů korun jako příspěvek na rekonstrukci silnice v Semaníně, která byla poničena kvůli objízdné trase při stavbě tzv. tunelů. Dalším bodem bylo předkupní právo na kryt v Javorce. I když bylo doporučení rady města toto právo nevyužít, nakonec byla nadpoloviční většina zastupitelů proti a schválila návrh na jeho koupi. Kryt od státu vydražil zájemce, který v něm chtěl zřídit soukromou střelnici. K tomu Netolický řekl: “Já se domnívám, že tímto město dostává situaci pod kontrolu a ta částka dva miliony se může brzy vrátit, pokud zájem toho případného nabyvatele je opravdový.” „Když by jsme byli jako pasivní, tak by to byla záležitost státu a toho nájemce a my by jsme jen koukali, co se tam všechno bude dít,” dodal Mikolecký. Starosta Zedník oponoval: “Trošičku mě mrzí, že jsme vyhodili z veřejných prostředků dva miliony za něco, co vlastně nevíme co s tím. Ale na druhou stranu jedná se o vůli zastupitelů, budeme se s tím muset nějak popasovat.”

Vzápětí se s tím zastupitelé popasovali, když navýšili první letošní rozpočtovou změnu o dva miliony na 8,25 milionů. Naopak o dva miliony klesla rezerva města a v současné době činí 6,6 milionů. Zastupitelé projednávali i krematorium. O jeho osudu nadále budou rozhodovat na místo rady oni sami. Připraví se jeho kompletní rekonstrukce nejenom technického zázemí, ale i obřadní síně. “Toto zastupitelstvo pověřilo vedení města, aby připravilo provozní model. Tak aby nebylo 3500 spalů, čili aby jsme se dostali k nějakému rozumnému číslu a hlavně stanovili provozní řád,” dodal Zedník.

Dále zastupitelé dostali zprávu o vývoji petice proti vysokým protihlukovým stěnám při budoucí stavbě železničního koridoru a o tom, co město v této záležitosti připravuje.

Komentář