ČESKÁ TŘEBOVÁ – Během listopadového zasedání schválili českotřebovští zastupitelé 13 majetkových záležitostí. Odsouhlasena byla také změna účelu použití dotace pro TJ Sokol Česká Třebová II.

Do bodu jednání pod hlavičkou různé přispěla “Koalice pro Českou Třebovou” návrhem na zahájení debaty ohledně budoucnosti Základní školy praktické se sídlem na Náměstí 17. listopadu. “My bychom viděli jako reálné využití této budovy pro mateřskou školu a základní školu. Dopisem jsme sledovali to, aby byla zahájena podnětná diskuse k této problematice,” sdělila OIK TV zastupitelka města Magdaléna Peterková starší.

Zmíněná škola by po skončení aktuálního školního roku již dále neměla být zřizována Pardubickým krajem a budova by měla být převedena do majetku města Česká Třebová. “Máme půl roku na to, abychom přesně specifikovali, jestli tam budeme otevírat další třídu pro mateřskou školu, jestli popřípadě tam budou jesle, jestli tam bude nějaká třída základní školy,” uvedl starosta města Jaroslav Zedník.

Následně se debata stočila k ochrannému pásmu okolo Kaple svaté Kateřiny. Svůj názor vyslovil i hejtman Pardubického kraje a současně českotřebovský zastupitel Martin Netolický. “Z mého subjektivního pohledu ten původní návrh památkářů byl zbytečně rozsáhlý, ale musíme se bavit o bezprostředním okolí k rotundě, a tam si myslím, že směřují také de facto naše návrhy.”

Město se proti vymezení ochranného pásma odvolalo. Nyní čeká, jak ve věci rozhodne Krajský úřad Pardubického kraje. “Hledáme možnosti, jak najít průsečík, aby to nezasáhlo moc občanů, ale aby památka byla ochráněná,” řekl starosta města Jaroslav Zedník.

Dostalo se také na hlas veřejnosti. Ivana Vážková nebyla spokojena s prací zvukařů při akci “Týden sportu”. “Nejedná se o hlasitou hudbu, ale pouze o basy, to příšerné dunění,” postěžovala si obyvatelka města Ivana Vážková. “V letošním roce jsme se dohodli se zvukaři, že veškeré basy se dají pod pódium,” zareagoval na výtky Ivany Vážkové hlavní pořadatel akce “Týden sportu” a zastupitel města Lubomír Vašina.

Zastupitelé České Třebové se opět sejdou v prosinci.