ČESKÁ TŘEBOVÁ – Dnes doručili zastupitelé za uskupení 27 statečných paní starostce výpověď koaliční smlouvy o spolupráci, a to ke dni 15.7.2020. Ke stejnému datu se pan Ing. Bc. Aleš Spirman vzdal i místa člena rady města Česká Třebová. Jako důvod byla uvedena nevratnost některých rozhodnutí rady města, se kterými členové tohoto volebního uskupení nesouhlasili.
Dosavadní složení koalice:

Koalice pro Českou Třebovou – 35 278 hlasů = 27,78% , 9 zastupitelů, 4 členové rady, starostka
ČSSD s nestraníky pro Č.Třebovou – 15 679 hlasů = 12.35%, 3 zastupitelé, 2 členové rady, 1. místostarosta
ODS – 13 802 hlasů = 10,87%, 3 zastupitelé, 2 členové rady, 2. místostarosta
27 statečných – 11 259 hlasů = 8,87%, 2 zastupitelé, 1 člen rady
„Vysoce oceňuji, že i přes občasný nesoulad v názorech, ke kterému v demokratických institucích běžně dochází, zvolilo volební uskupení 27 statečných klidný a nekonfliktní odchod z koalice. Jejich práce pro město si velmi vážíme,“ řekla k nastalé situaci starostka města paní Mgr. Magdaléna Peterková. Stávající koalice vznikla po komunálních volbách na podzim roku 2018. Po nich odstoupil z čela kandidátky hnutí 27 statečných její lídr Prof. Ing. Václav Cempírek, PhD. Jeho místo v zastupitelstvu obsadil pan Martin Fišer, který se stal za toto hnutí zároveň členem rady města. Ze své funkce i ze zastupitelstva pak p. M. Fišer odstoupil ke dni 31. 10. 2019. Na jeho místa v zastupitelstvu postoupila p. Soňa Mužíková a místo v radě získal pan Ing. Bc. Spirman.
O podobě koaliční spolupráce, včetně personálních záležitostí, budou zbývající členové koalice, která nyní disponuje 15 členy v 27členném zastupitelstvu, jednat v nejbližších dnech. Změny v radě města a dalších dotčených institucích lze očekávat po schválení zastupitelstvem města, které se koná 14.9.2020. Do té doby bude rada města zasedat s 8 členy.

Komentář