ČESKÁ TŘEBOVÁ – Poprvé po nedávných volbách do obecních zastupitelstev se sešlo to českotřebovské. Změnilo se jak osazenstvo, tak místo konání. Představitelé města se tentokrát nesetkali ve studovně muzea, ale v kulturním centru.

Dorazili i všichni náhradníci za odstoupivší zastupitele, tedy Martin Fišer, Zuzana Nejedlá a Aleš Stránský. Nejen oni, ale také zbývající členové sedmadvacítky volených zástupců, nejprve složili zastupitelský slib.

Hlavním bodem zasedání byla volba starosty, místostarostů a členů rady. Na post nejvyšší byla navržena Magdaléna Peterková z Koalice pro Českou Třebovou. Jediná kandidátka získala v tajném hlasování 27 z 27 hlasů. Do funkce byla uvedena dlouholetým starostou Jaroslavem Zedníkem. Došlo tak k pomyslnému střídání stráží, nikoli však k revoluci. “Předáváme novému vedení město v absolutním pořádku. Nezadlužené, s finanční rezervou na účtě a se spoustou rozpracovaných projektů. Proto bych chtěl novému vedení popřát, ono to možná vyzní jako klišé, ale hodně pracovitosti,” rozloučil se s funkcí starosty města Jaroslav Zedník. “Samozřejmě že nad těmi rozpracovanými projekty si sedneme, stanovíme si jejich pořadí. Některé budeme považovat za velmi důležité, některé třeba odsuneme do pozadí, ale samozřejmě je nesmeteme ze stolu,” sdělila OIK TV nástupkyně na uvolněný trůn Magdaléna Peterková.

První starostka v historii města naznačila, jakým směrem by se mělo ubírat v letech 2018 až 2022. “Nemáme v plánu velké projekty, megalomanské, ale udržovat to, co už máme vybudováno ve městě, protože to si opravdu zaslouží a těch věcí je hodně. No a vylepšovat, zlepšovat, zkrášlovat,” uvedla Magdaléna Peterková.

Konkrétní příklad, jak městu a jeho obyvatelům prospět, uvedl nově zvolený 1. místostarosta Dalibor Zelený, pro kterého se v tajné volbě vyslovilo 20 zastupitelů, 4 byli proti a 3 se zdrželi. “Blíží se neodkladná rekonstrukce krytého bazénu. My bychom byli rádi, aby se do doby než o ní bude rozhodnuto, jak proběhne, než bude vypsáno výběrové řízení, bylo také jasno, jestli tam třeba nechceme i letní provoz, protože pak už by se vynakládaly a vyhazovaly zbytečně peníze,” řekl Dalibor Zelený.

Aby město hospodařilo tak, jak má, bude jedním z cílů nového 2. místostarosty. Josef Kopecký získal důvěru 16 zastupitelů, 8 bylo proti a 3 se zdrželi. “Majetek města je samozřejmě věčné téma, úzce souvisí s investicemi, ale máme směr, víme, co chceme nabídnout, co chceme vybudovat, co chceme vlastnit jako město,” měl jasno Josef Kopecký.

Zbývajících 6 postů v devítičlenné radě obsadí zástupci Koalice pro Českou Třebovou, ČSSD s nestraníky pro Českou Třebovou, ODS a 27 statečných. Jmenovitě Josef Menšík, Petr Skopal, Martin Voleský, Jan Kovář, Ladislav Vraspír a Martin Fišer.

Po šestnácti letech tak bude nejužší vedení města bez Nestraníků, kteří míří do opozice. “Já si nemyslím, že budeme nějakou opozicí, kdy budeme házet klacky pod nohy nově zvolenému vedení, to si myslím, že není naše úloha, já si myslím, že naše úloha je naopak najít konsenzus,” uvedl k roli Nestraníků v zastupitelstvu Jaroslav Zedník.

Už za nového rozložení sil byly zřízeny finanční a kontrolní výbor. V jejich čele budou Martin Formánek a Magdaléna Peterková mladší.

V závěru zasedání zastupitelé odsouhlasili smlouvu o spolupráci mezi Českou Třebovou a Rybníkem na projektu cyklostezky, která má vést mezi oběma obcemi.