ÚSTÍ NAD ORLICÍMěsto Ústí nad Orlicí si nechalo vypracovat vůbec první Plán dopravní obslužnosti města pro nejbližších 5 let. Dostálo tak liteře novely zákona o veřejných službách v přepravě cestujících, která počítá se širším zapojením obcí do procesu dopravního plánování.