ÚSTÍ NAD ORLICÍ – Návrh na vydání regulačního plánu “Revitalizace území Perla 01” byl hlavním bodem programu včerejšího zasedání zastupitelů města v Ústí nad Orlicí. K návrhu se vyjadřoval i přítomný architekt Milan Ševčík z týmu, který jej připravoval. Diskuze se zastupiteli se nesla v duchu chybějících pruhů pro cyklisty nebo nově navržené dopravy. Plán počítá s jednosměrněním ulic Lochmanovy a 17. listopadu.

“V rámci Perly vznikne další komunikace, která bude suplovat druhý směr. Od toho si slibujeme, hluková studie to i potvrzuje, že hluk by se měl snížit zhruba na polovinu a to i díky tomu, že rozdělení dopravy je ve dvou směrech,” řekl pro OIK TV architekt Milan Ševčík. Nakonec byla pro takto navržený regulační plán drtivá většina a to 23 zastupitelů, nikdo nebyl proti a tři se zdrželi. Toto schválení odstartovalo faktickou proměnu tohoto území. “V současné době se zpracovává dokumentace v rozsahu územního řízení pro dům dětí, pro Střední školu uměleckoprůmyslovou, pro centrum rozvoje. Připravujeme dále záměr, jak využít administrativní budovu pro podnikatelskou  část,” dodal starosta města Petr Hájek.

V dalším programu se zastupitelé zabývali majetkovými záležitostmi či dotacemi. Někteří z nich měli problém cokoliv s tím, co se týkalo římsko-katolické církve, jelikož právě zdejší Děkanství podalo žalobu na město o určení vlastnictví některých pozemků. “Můj zásadní problém je v tom, že neumím na jedné straně s církví spolupracovat a na straně druhé se s církví soudit,” řekl pro OIK TV zastupitel Tomáš Teplý. “Snažil jsme se vysvětlit, že ten problém nemůžeme směřovat čistě pouze na ústeckou farnost, že ten problém určujících žalob je celorepublikový. Nejsme žalovány jenom jako my Město Ústí nad Orlicí,” dodal starosta města Petr Hájek. Finanční pomoc na církevní památky z Programu regenerace Městských památkových zón pro rok 2016 i přes diskuze byla ve výši 183 tisíc korun schválena.

Schváleny byly také dotace do sportovních oddílů, účelové dotace na sportoviště nebo pro kulturní a volnočasové akce či dotace na vzdělávání a sociální služby. Společnosti TEPVOS byla odklepnuta dotace ve výši milión 164 tisíc korun na pokrytí ztrát z provozu sportovišť za minulý rok. Další jednání je naplánováno na pondělí 27. června.