LANŠKROUN – Zasedání zastupitelstva i tentokrát navštívila veřejnost se svými připomínkami. Zástupce petičního výboru za zachování polikliniky v centru města zastupitele žádal, aby k lékařům i veřejnosti vyslali signál, že se problematikou budou intenzivně zabývat. „Petici chápu jako podporu vedení, které již deklarovalo, že se touto problematikou aktivně zabývá. Sejdeme se s lékaři a máme zájem řešit zdravotnické zařízení v centru města,“ uvedl Radim Vetchý, starosta města. Diskutován byl také rozpočet města. Ze strany obyvatel byla vznesena námitka, že v rozpočtu není dostatečná rezerva na krytí výdajů vzešlých z dlouholetých soudních sporů. „Na oddělení právním v té kapitole máme vyčleněnu částku 5 milionů 500 tisíc korun. Když jsem sčítal položky jednotlivých soudních sporů s ohledem na fázi, ve které jsou, vychází mi tato částka pro rok 2015 jako dostačující,“ řekl starosta Vetchý. Rozpočet pro rok 2015 byl schválen. Na straně příjmů počítá s přibližně 172 miliony korun, na straně výdajů bude cca 206 milionů korun. Ke krytí schodku budou zapojeny prostředky z minulých let. Schváleno bylo rozhodnutí neodvolat se proti jednomu z rozsudků v soudních sporech se společností „Gurman S“ a splnit platební povinnosti z rozsudku vyplývající. Rada města tento postup navrhla po konzultaci s právním zástupcem. Odsouhlasen byl rovněž vstup města do území působnosti MAS Lanškrounsko. Cílem je rozvoj v činnostech spolků, organizací i drobných podnikatelů.