LANŠKROUN – Zastupitelé Lanškrouna se opět po delší pauze setkali. Tentokrát v sálu místního zámku jednali například o Stanovení odměn členů zastupitelstva města od 01. 01 .2018 nebo řadě rozpočtových opatření.

V úvodu jednání složila slib nová zastupitelka Jana Rybaříková, která nahradila Matěje Brýdla. Po úvodních zprávách z Rady a Městského úřadu, kdy se řešil například soudní spor města s Metrostavem, přišly na řadu vstupy veřejnosti. Vystoupil v nich také bývalý zastupitel Lanškrouna Martin Košťál, který hovořil na téma správy městských lesů. Toto téma otevřela na minulém zastupitelstvu Stanislava Švarcová. Na počátku celé kauzy stál znalecký posudek, dle kterého měla městu vzniknout škoda zhruba 28 tisíc korun. “Na základě toho znaleckého posudku mělo dojít k dohodě mezi mysliveckým spolkem a vlastníkem lesa – městem, k čemuž dohodlo a ta dohoda si myslím je rozumná. Myslivecký spolek uhradí částku přibližně asi 4500 Kč a dodá na městské slavnosti zvěřinu v hodnotě asi 4000 Kč,” sdělil starosta Lanškrouna Radim Vetchý. “Rada má právo prominout tu úhradu, a já s tím souhlasím, že rada prominula úhradu. Co se mi ale nelíbí je to, že se prostě dostalo na povrch, a opravdu vím, že to zaznělo prostě z úst určitých lidí, byli tady jmenovaní, že je potřeba zničit pana Bureše, správce městských lesů,” sdělila zastupitelka Stanislava Švarcová.

O způsobenou škodu tak opozici prý příliš ani nejde, jako spíš o údajně připravované výběrové řízení. “Pan starosta se sám na tom minulém jednání zastupitelstva přiznal, že připravují výběrové řízení,  na prostě těžební práce v městských lesích, a tady já opravdu vnímám prostě nebezpečí v tom, že ty těžařské společnosti budou nekontrolovatelné,” řekla zastupitelka Stanislava Švarcová. “Paní Švarcová tady konstruuje něco, co vůbec není pravda. Konstruuje tady privatizaci v městských lesích, o té nikdy nikdo nehovořil a jednáme jenom o tom, že s péčí řádného hospodáře prověříme cenu za služby, které v lesích jsou vykonávány, to znamená, těžební a pěstební činnost,” sdělil starosta Lanškrouna Radim Vetchý.

Slova se ujal také Jiří Vogel, starosta města Štíty, které s Lanškrounem v oblasti lesního hospodářství spolupracuje. Poté zastupitelka Švarcová žádala prodloužení vstupů veřejnosti o 15 minut, to jí ale nebylo umožněno a byla odkázána na závěrečné interpelace. Poté již došlo na hlasování. Na programu bylo Stanovení odměn členů zastupitelstva města od 1. ledna 2018, které se na jednání dostalo kvůli novému nařízení vlády. Dle předloženého návrhu by došlo k razantnímu navýšení odměn zastupitelům a radním. “Ze 400 Kč na 1999 pro zastupitele, a na 8 tisíc, téměř na 8 tisíc pro neuvolněného radního, to je nehorázný,” řekl zastupitel Jiří Kráčmar. “Takto to vyplývá z toho nařízení vlády, tam je ta tabulka a ty částky jsou tam jasně dány a bylo to pro diskusi zastupitelů, jestli, čili pro neuvolněné zastupitelé, jestli si to sníží, nebo jestli to nechají na této úrovni tak, jak to tam je zaznamenáno, v tom nařízení vlády,” sdělil tajemník MěÚ Lanškroun Jaroslav Brandejs.

Po dlouhé diskusi o výkladu nařízení byl bod stažen z programu. Poté se přistoupilo k hlasování o rozpočtových opatřeních a prodeji pozemků. Jednání ukončily vstupy veřejnosti a závěrečné interpelace zastupitelů, ve kterých se opět řešily městské lesy.