LANŠKROUNV květnu bylo předáno staveniště, v těchto dnech je dílo dokonáno. Řeč je o cyklostezce vedoucí z Lanškrouna do obce Sázava. Její vybudování vyšlo na 20 milionů korun. Dobrovolnému svazku obcí Lanškrounsko, který celou akci zaštiťoval, se podařilo získat dotaci přesahující 15 milionů korun.