ČESKÁ TŘEBOVÁ, ÚSTÍ NAD ORLICÍ – Že se předvánoční čas nezadržitelně blíží, svědčí objevující se vánoční výzdoba v ulicích města. Na pouličním osvětlení jsme ji v minulém týdnu zaznamenali jak v České Třebové, tak v Ústí nad Orlicí.

I když adventní čas začíná až 2. prosince, města se svátečně zdobí už celý týden. Cílem je slavnostně nachystat města k nadcházejícímu závěru roku a vstupu do roku nového. V Ústí nad Orlicí je závazným termínem Ústecký advent. Každé město zvolilo ke zdobení svoji strategii. Zatímco v Ústí nad Orlicí se začíná Mírovým náměstím a pokračuje se okolními ulicemi, v České Třebové se jde od bočních ulic do středu města. Konečnou vánoční podobu proto dostane Staré náměstí až těsně před rozsvěcením vánočního stromu. V obou městech je závazným termínem dokončení výzdoby 2. prosinec.