ČESKÁ TŘEBOVÁ, ÚSTÍ NAD ORLICÍ – O tom, že se předvánoční čas nezadržitelně blíží, svědčí objevující se vánoční výzdoba v ulicích města. Na pouličním osvětlení jsme ji zaznamenali jak v České Třebové, tak v Ústí nad Orlicí. I když adventní čas začíná až 2. prosince, ulice se svátečně zdobí už nyní.

Cílem je slavnostně nachystat města k nadcházejícímu závěru roku a vstupu do roku nového. Každé město zvolilo ke zdobení svoji strategii. Zatímco v Ústí nad Orlicí se začíná Mírovým náměstím a pokračuje se okolními ulicemi, v České Třebové se jde od bočních ulic do středu města. V obou městech je závazným termínem dokončení výzdoby 2. prosinec.