ČESKÁ TŘEBOVÁ – Všem, kdo se chtějí seznámit s dějinami vlastního rodu, bude určen seminář pro začínající rodopisce s názvem Ke kořenům. Ten zájemcům přiblíží základy pomocných věd historických a koná se pod hlavičkou Městského muzea Česká Třebová.

Cyklus hodinových lekcí poskytne možnost dopátrat se historie svých rodinných linií minimálně do 16. století, kdy bylo Tridentským koncilem nařízeno zřízení matrik. Do semináře mohou vstoupit zájemci, kteří se chtějí pokusit o sestavení rodokmenu, tedy nejjednodušší genealogické tabulky podávající informace o kořenech vlastního rodu.

Předchozí zkušenost s problematikou je vítána, není však podmínkou. Každá lekce bude rozdělena do dvou fází. Během teoretické části dojde formou přednášky k výkladu dané problematiky. Druhý výukový úsek bude zaměřen na konkrétní praktická cvičení. Seminář bude probíhat vždy první úterý v měsíci od 17 hodin, s výjimkou letních prázdnin, do konce letošního roku. Na jednotlivé lekce není třeba se předem registrovat.