foto: Město Česká Třebová

ČESKÁ TŘEBOVÁ – Spolek Červené barety předal dvěma našim spoluobčanům medaile připomínající 75. výročí od konce Karpatsko-dukelské operace, která probíhala na podzim roku 1944 na polsko-slovenské hranici.

Ocenění převzala paní Božena Ivanová a pan Vasil Timkovič, kteří se na bojích v Dukelském průsmyku osobně podíleli. Kromě válečných veteránů obdržel medaili také iniciátor dnešní schůzky Jaroslav Hubený a město Česká Třebová. Členové spolku tak předáním medaile do rukou paní starostky Magdalény Peterkové a pana místostarosty Dalibora Zeleného poděkovali za přístup, kterým se město staví k válečným veteránům.