POLIČKA – Městské muzeum a galerie Polička připravilo v r. 1998 program „Muzeum a škola“. Šlo o dotykové výstavy o pravěku a středověku: „Od doby kamenné do doby slovanských hradišť“, „Doba měst a hradů, husitské války“. Autorem byl David Junek. Zahájení sponzorovala nadace Open Society Fund Praha (šlo o pilotní akci v rámci programu „Brána muzea otevřená“).

Základním smyslem celého programu bylo přiblížit žákům vlastivědné a dějepisné učivo přístupnou formou za využití muzejních exponátů. Naprostá většina předmětů byla určena k dotýkání a žáci tak mohli vyzkoušet jejich materiálové vlastnosti – váhu, povrchovou úpravu a funkčnost. Většinou se jednalo o kvalitní repliky z odpovídajícího materiálu – pazourkové nástroje byly štípány z valounů, bronzové nástroje odlévány z forem, středověké zbraně kovány mečíři.

Cílovou skupinou byl I. stupeň ZŠ, II. stupeň ZŠ a střední školy. K dispozici byly (postupně upravované) pracovní sešity pro I. a II. stupeň. Na výstavě o pravěku mohli žáci například porovnat kamennou, bronzovou a železnou sekeru (a další nástroje), zkusit mlít obilí, nebo vyvrtat otvor kostěným vrtákem do kamenné sekery; ve velkomoravském období mohli napsat svoje jméno hlaholicí, nebo tkát na vertikálním stavu.

Výstava o středověku zaujala možností vyzkoušet si drátěné košile, přilby a meče, nebo dámské klobouky a šaty; život ve městech byl dokumentován řemesly i středověkou písařskou dílnou. Největší nadšení způsobovala možnost vyzkoušet si dětské brnění. Součástí výstavy bylo i promítání filmu s bitvou u Sudoměře, který názorně přibližoval husitské válečnictví. Ohlasy byly vynikající mezi žáky i pedagogy.

V Poličce tyto výstavy navštívilo za uplynulých 15 let 29 500 návštěvníků (nejvyšší účast na jedné výstavě činila 2767 osob). Výstava fungovala i jako putovní a využilo ji 37 muzeí; návštěvnost mimo Poličku byla 92 500 osob. Úspěšný program vytvořený v Poličce tedy během 15 let zhlédlo již 122 000 návštěvníků.

Městské muzeum a galerie Polička
Centrum Bohuslava Martinů

 

 

Komentář