ÚSTÍ NAD ORLICÍ – Ústí nad Orlicí zaznamenalo již šesté setkání osob se zdravotním postižením s veřejností tzv Integrační den. Na Mírovém náměstí se tak mohla široká veřejnost setkat s různými typy zdravotního postižení.

Svoji činnost na náměstí opět prezentovala řada organizací, které poskytují sociální služby. “Dnešní Integrační den pořádá Pracovní skupina komunitního plánování pro osoby se zdravotním postižením, tudíž tady jsou všechny organizace, které působí v Ústí nad Orlicí,” řekla koordinátorka pracovní skupiny Radka Vašková.

Cílem akce je, aby si lidé mohli vyzkoušet, jaké je to žít s nějakým druhem postižení. “Lze si tady vyzkoušet třeba jízdu na invalidním vozíku, chůzi se slepeckou holí nebo sestavit různé puzzle nebo skládanky podle předlohy. Procvičit vlastně jakoby ty kognitivní funkce, paměť,” objasnila koordinátorka pracovní skupiny  Iva Sedláčková.

Mírové náměstí tuto akci hostí již pravidelně. “Tento ročník je šestý, probíhá víceméně pořád ve stejném duchu, protože organizace tady působí dlouhodobě, takže nemáme důvod  cokoliv měnit, spíš pokud k nám zasáhne nějaká nová organizace na území, tak ji přizveme,” doplnila koordinátorka pracovní skupiny Radka Vašková

Tuto akci tak bude možné pravděpodobně navštívit i v příštích letech.

Komentář