ÚSTÍ NAD ORLICÍ – Stalo se již tradicí, že občané města Ústí nad Orlicí, kteří se dožívají osmdesáti let, jsou pozvání na slavnosti setkání s vedením města na radnici.

Do obřadní síně v budově radnice usedlo 62 seniorů.  “Je to tradiční akce města Ústí nad Orlicí, která je každoročně pořádána pro osmdesátníky. Je to tedy setkání vedení města s těmi, kteří v kalendářním roce dovrší svých 80 let života a je to příležitost těmto spoluobčanům poděkovat,” řekl starosta města Petr Hájek.

Na programu byla vystoupení dětí z Mateřské školy Lentilka a žáků Základní umělecké školy Jaroslava Kociana, následně se proslovu ujal starosta města Petr Hájek

Jubilanti se podepsali do kroniky města a obdrželi knihu o Ústí nad Orlicí s věnováním a ženy dostaly navíc květinu. “Jsem ráda, že i město pamatuje i na tak staré lidi. Myslím si, že všichni, jak tady sedíme, jsme se nějakým způsobem přičinili na vzkvétání tohoto města, které máme moc rádi,” sdělila Libuše Králová.

Ceremoniálem v obřadní síni ale slavnost nekončila. “Ještě těším na to neformální setkání, teďka odpoledne jako, kde si budeme moct pohovořit s vrstevníky,” sdělil OIK TV Jiří Hartman

A právě neformální setkání v zasedací místnosti, kde bylo připraveno občerstvení, celou událost zakončilo.