ÚSTÍ NAD ORLICÍ – V Ústí nad Orlicí vznikla nová služba pro obyvatele města. V rámci naplňování aktivit projektu Efektivní úřad byly ve všech budovách Městského úřadu umístěny schránky. Prostřednictvím nich může veřejnost komunikovat s úřadem. Do schránek můžou lidé vkládat písemné náměty, poznatky, podněty nebo zkušenosti spojené s chodem Městského úřadu a města. Schránky jsou doplněny zásobníkem s papírem a tužkou. Shromážděná sdělení budou pravidelně vyhodnocována a informace o způsobu vyřízení budou lidem oznámeny ve výroční zprávě Městského úřadu. Pokud lidé uvedou svou adresu, budou informováni také písemným sdělením. Cílem těchto schránek je dosažení otevřeného a vstřícného Městského úřadu.

Komentář