ÚSTÍ NAD ORLICÍ – Město Ústí nad Orlicí uvažuje o zavedení městské hromadné dopravy v podobě mikrobusů. Prostřednictvím dotazníků bude vedení města zjišťovat, jaký je mezi lidmi zájem o tuto dopravu a v jaké frekvenci by ji obyvatelé města využívali. O plánu zavedení městské hromadné dopravy v ulicích Ústí nad Orlicí jsme vás už informovali. Teď se i vy můžete zapojit do procesu rozhodování o tom, jakým způsobem by měla MHD fungovat. „V tuto chvíli připravujeme dotazníkovou akci, kterou budeme během měsíce distribuovat do všech domácností. Budou se lidé moct přihlásit jak na internetu, tak budou moct využít písemnou formu, kde budeme zjišťovat základní potřeby,” řekl místostarosta Michal Kokula. Vedení města už má návrh trasy, po které by mohly mikrobusy kroužit. Podle výsledku z dotazníků ale může být trasa modifikována. „Bude nás zajímat kolikrát denně, týdně, budou tuto dopravu využívat a kolik budou ochotni zaplatit za dopravu. Ta doprava nebude v žádném případě zadarmo,” uvedl místostarosta. Další otázky v dotazníku se budou týkat také osoby, která ho vyplňuje. Jestli se jedná o muže nebo ženu a z jaké věkové kategorie. „My zvažujeme to, že by pulzovaly maximálně dva ty mikrobusy. Zvažujeme ještě velikost podle toho, jakým způsobem budeme muset, pravděpodobně prvního půl roku, vyhodnotit nějaké provizorní řešení,” řekl Michal Kokula. A podle toho, jak dopadne zkušební doba, bude také vypadat ustálený provoz.

Komentář