ČESKÁ TŘEBOVÁ – Výstavba nové tělocvičny, která je budována v areálu Vyšší odborné školy a střední školy technické, postoupila do další fáze. Během kontrolního dne se o tom přesvědčil i zástupce investora, tedy hejtman Pardubického kraje. “Stavba probíhá podle plánu. Dílčí komplikace, které byly zejména v té spodní části v souvislosti se zemními pracemi, tak zdaleka neodsouvají termín realizace,” uvedl Martin Netolický.

Zatímco v dubnu se tělocvična začala rýsovat, v současné době už je zvnějšku téměř dokončena. Kontrolní den nabídl příležitost k projednání některých drobných úprav projektu. “To jsou dílčí výdaje týkající se nějakého občerstvení, které by mohlo být řešeno v rámci tohoto areálu, protože v tuto chvíli stavba s občerstvením nepočítala. Z hlediska funkčnosti budovy předpokládáme, že by tam malé občerstvení mohlo vzniknout,” sdělil OIK TV hejtman Netolický.

Sportoviště bude sloužit při výuce tělesné výchovy na Vyšší odborné a střední škole technické. Po dokončení bude dějištěm zápasů v basketbalu, házené, futsalu či florbalu. Nebude tomu však od 1. září, jak bylo původně plánováno. “Díky výběrovým řízením to tak nebude, škola bude muset počátkem školního roku v těch podzimních měsících ještě pravděpodobně využívat stávající prostory, ale zimní období, to znamená listopad, prosinec, už bude k dispozici nová tělocvična,” doplnil Martin Netolický. “Provoz školy a výuku tělesné výchovy to v žádném případě neomezí, protože stávající tělocvična ´Na Skále´ bude fungovat i v dalším školním roce,” řekl vedoucí komise tělesné výchovy VOŠ a SŠ technické Jan Kovář.

Po dokončení budou tělocvičnu využívat i sportovní kluby a veřejnost. Změnu pocítí také diváci, kterým bude k dispozici tribuna pro 150 lidí. To by nebylo možné bez investice v řádech milionů. “Jsme dneska na částce 55,5 milionu korun, ale protože na tuto stavbu nelze získat žádné dotace, všechno je placeno z vlastních prostředků Pardubického kraje,” uzavřel hejtman Martin Netolický.

Komentář