ČESKÁ TŘEBOVÁ – V areálu Vyšší odborné školy a střední školy technické na Skalce bude vystavěna nová tělocvična. Ta nahradí sportoviště, které v současně době dosluhuje a jeho rekonstrukce by byla příliš nákladná, neboť stavba obsahuje azbest. V roce 2014 se proto zrodil záměr nahrazení nevyužívané kotelny tělocvičnou, která by v ideálním případě měla být dokončena do začátku školního roku 2016/2017. Navržena je tak, aby sloužila především žákům školy. Nové kryté sportoviště ale budou moci využívat i obyvatelé města nebo sportovní kluby. Počítá se rovněž s vybudováním asi šesti šaten. Takové zázemí by mělo být dostatečné pro pořádání různých turnajů. Proměnou projde také okolí tělocvičny. Město Česká Třebová má zajistit opravu příjezdové komunikace a výstavbu parkoviště. To bude k dispozici jak uživatelům tělocvičny, tak zimního stadionu.