ÚSTÍ NAD ORLICÍ“Pomoc potřebným”, právě tato dvě slova vystihují aktivity lidí napříč republikou, kteří v těchto dnech šijí roušky pro ty, kdo je nemají. Výjimkou není ani Ústí nad Orlicí, ve kterém se do výroby zapojily početné skupiny dobrovolníků z řad jednotlivců či organizací.

Komentář