ÚSTÍ NAD ORLICÍ – Studenti místního gymnázia se stejně jako mnozí jejich kolegové z celé České republiky zapojili do projektu pod názvem „Exit Tour 2015“. V rámci tohoto programu měli školáci získat poznatky vedoucí k prevenci rizikového chování ve společnosti. Gymnazisté absolvovali 2 bloky přednášek. Ty byly zaměřeny na témata jako „Pornografie a kult těla“, „Soucit s trpícími“ a „Antisemitismus a holokaust“. Koordinátoři programu ale nechtěli, aby studenti pouze seděli v lavicích. Proto zorganizovali setkání se zahraniční hudební skupinou z Liverpoolu. Budoucí maturanti i studenti nižších ročníků si tak mohli otestovat, na jaké úrovni je jejich angličtina.

Komentář