ÚSTÍ NAD ORLICÍ – Mírové náměstí bylo dějištěm slavnostního okamžiku. Sbor dobrovolných hasičů Ústí nad Orlicí I. převzal nové zásahové vozidlo. Došlo tak k završení několikaleté snahy o zmodernizování techniky městských jednotek.

Automobily na středovém chodníku náměstí neparkují často. Hasičská vozidla při zásazích, ukázkách techniky nebo při slavnostních chvílích. Tentokrát se jednalo o třetí možnost, kdy vedení města předalo jednotce dobrovolných hasičů I. novou cisternovou stříkačku. “Jsme hrozně rádi, že můžeme přivítat v garáži nové zásahové vozidlo. To dosavadní je více než 30 let staré,” sdělil OIK TV velitel jednotky Jiří Novák. “Město z vlastního rozpočtu dávalo víc jak tři a půl milionu korun. Máme ale velkou radost, že se akce podařila zrealizovat již v letošním roce,” uvedl starosta města Petr Hájek.

Moderní zásahové vozidlo bylo pořízeno za 6 milionů a 200 tisíc korun. Dva a půl milionu korun pokryla státní dotace a třemi sty tisíci přispěl Pardubický kraj.

Protože ani nejmodernější technika někdy v boji s živly nemusí stačit, požehnal vozidlu a jeho posádce Vladislav Brokeš, děkan orlickoústecké římskokatolické farnosti.