ÚSTÍ NAD ORLICÍ – I letos se budou udílet Ceny města Ústí nad Orlicí a Počin roku. Cenu města uděluje zastupitelstvo za dlouhodobý přínos pro město, za celoživotní dílo apod. Počin roku uděluje rada města za činnost nebo dílo, které výrazně obohatilo některou z oblastí veřejného života – například architektura a urbanismus, přírodní a společenské vědy, nebo i vynikající studijní úspěch. Dále se bude udílet také Cena starosty města za úspěšnou a záslužnou činnost. Návrhy na Cenu města Ústí nad Orlicí a Počin roku mohou občané, instituce nebo i další subjekty, předkládat například na podatelně Městského úřadu do 15. března. Více informací naleznete na webových stránkách města.

Komentář