ÚSTÍ NAD ORLICÍ – Střední škola uměleckoprůmyslová Ústí nad Orlicí je nejen místem vzdělávání, ale také místem setkávání podnikatelských subjektů a rozvíjení spolupráce s nimi. Ve středu 2. října se zde již poněkolikáté konalo zasedání Krajské hospodářské komory Pardubického kraje – Oblast Orlicko.

Připravují další přehlídku

Od 16 hodin se neslo setkání komory ve slavnostním duchu. Oceněn byl totiž bývalý dlouholetý ředitel SŠUP Zdeněk Rössler, který se zasloužil o rozvoj spolupráce uměleckoprůmyslové školy s podnikatelskými subjekty. „Stříbrnou Merkurovu medaili měl původně obdržet již 22. května, ze zdravotních důvodů se ovšem slavnostního ceremoniálu zúčastnit nemohl a prestižní cenu převzal až nyní. Z ocenění našeho bývalého ředitele, který je stále platným členem pedagogického sboru, máme pochopitelně radost,“ konstatoval současný ředitel SŠUP Zdeněk Salinger, který se středečního zasedání rovněž zúčastnil.

Na půdě uměleckoprůmyslové školy byly dále prezentovány výstupy ze zasedání představenstva Krajské hospodářské komory Pardubického kraje. V dohledné době čeká její představitele příprava další důležité akce. „Tou je již tradiční Přehlídka strojírenských firem, která si v uplynulých letech získala velkou přízeň veřejnosti. Napomohla nejen pozitivní propagaci firem, ale také škol, které budoucí odborníky vychovávají. Mezi nimi pochopitelně nechybí ani naše umprumka, která se dalšího ročníku opět zúčastní,“ doplnil ještě ředitel SŠUP Zdeněk Salinger.

Mgr. Jan Pokorný

Komentář