160719_DESIGNERI UMPRUMÚSTÍ NAD ORLICÍ – V ateliéru designu produktů a obalů lze příští rok v maturitním ročníku očekávat vysokou kvalitu. A to zejména v podání žáků, kteří orlickoústeckou „umprumku“ reprezentují na řadě celostátních i mezinárodních soutěží. Hned několik výrazných úspěchů připsali studenti Jakub Brokl a Jiří Fikejz v samém závěru školního roku.

Vítězné tažení zakončil v Bratislavě

Jakub Brokl patří v současnosti mezi nejvýraznější osobnosti mezi studenty ústecké školy. Už v prvním roce studia se podílel na designu přístroje v mezinárodního projektu Espuma, posléze dosáhl několika úspěchů v oblasti tvorby animovaných filmů. Letošní „sklizeň“ na zemském a posléze celostátním kole soutěže animované tvorby Zlaté slunce okořenil ještě v Bratislavě na mezinárodním kole Animofestu. „Jednalo se o soutěž soukromé střední školy animované tvorby v Bratislavě. S animací Travelling with iron golem jsem tam získal druhé místo,“ zmínil svůj úspěch Jakub Brokl a doplnil: „Jednalo se hlavně o animační soutěž, ale konaly se zde také soutěže fotografické, grafické a oděvní.  Projekce hraných filmů doplňovala hlavní soutěžní animační blok. Účast bych určitě doporučil i dalším našim studentům nejen z důvodu, že pořadatelé zajistili hodnotné ceny.“

S kytarou uspěl v internetové soutěži

Tvorba Jakuba Brokla je rozmanitá a neomezuje se pouze na film. V rámci své letošní ročníkové práce řešil návrh kytary a motivací mu byla soutěž vypsaná jedním z nejoblíbenějších internetových prodejců hudebních nástrojů v Česku. Zajímavá je rovněž skutečnost, že Jakubovým vedoucím v ateliéru je akademický architekt Bohuslav Horák, sám aktivní hráč na kytaru. „Do Jakubova návrhu jsem ovšem zasahoval minimálně, nechal jsem ho schválně pracovat samostatně, byl jsem zvědav, jak si poradí. Zvládl to výborně,“ oceňuje svého svěřence pedagog a designér. Jakuba Brokla chválí také za aktivní přístup. „Vybral si návrh kytary úplně sám, přišel s touto myšlenkou a já s ní souhlasil. Ještě před odevzdáním práce jsem měl menší výhrady k návrhu, zejména po tvarové jednotě, sjednocení krku a těla kytary. Ostatní je o zvuku a to je velká alchymie, soudil bych až na prototypech. Je to každopádně výborný výsledek, když uvážíme, že se mohl této soutěže zúčastnit kdokoliv z naší republiky,“ míní Bohuslav Horák.

Vítězný návrh trofeje

Úspěch, kterého se na konci školního roku dočkal další z mladých designerů Jiří Fikejz, má pro orlickoústeckou školu zvlášť velký význam. Návrh trofeje se totiž dočká realizace a každoročního předávání. „Jirka se společně s dalším naším studentem Robertem Vlasákem zúčastnil celorepublikové soutěže vypsané Svazem průmyslu a dopravy ČR. Zadání požadovalo vytvořit návrh na trofej, ocenění dopravy a průmyslu za mimořádné výkony či objevy, které bude udělováno v daném oboru jednotlivcům, ale i týmům každý rok,“ vysvětluje vedoucí ateliéru designu produktů a obalů SŠUP Bohuslav Horák a dodává: „Fikejzův návrh, který byl vytvořen v rámci ročníkové práce, byl odbornou porotou vyhodnocen jako nejlepší, a tudíž se stal i celkovým vítězem v České republice. Nyní bude autor vyzván k podepsání autorské a licenční smlouvy a bude se řešit výrobce trofejí a veškeré detaily s tím spojené.“

Že trofej talentovaného studenta nezůstane pouze „na papíře“, potvrzuje i Věra Rojíčková ze Svazu průmyslu a dopravy ČR. „Soutěžní návrh na trofej v kategorii Rozvoj průmyslu byl hodnotitelskou komisí vybrán jako nejlepší a stal se tedy vítězným návrhem. Autora budeme v dohledné době kontaktovat ohledně zpracování a uzavření smlouvy o podmínkách užívání návrhu trofeje vyhlašovatelem soutěže a o dohodnutí dalších záležitostí,“ potvrzuje ředitelka Sekce regionálního zastoupení Svazu průmyslu a dopravy ČR.

Mgr. Jan Pokorný