ÚSTÍ NAD ORLICÍ – Na záříjovém zasedání zastupitelů bylo schváleno poskytnutí dotace na výstavbu nové tenisové haly. “Je ve výši 1,5 milionu korun s tím, že je rozdělena do 3 let. V letošním roce poskytneme tenisovému klubu 900 tisíc korun, zbývajících 600 tisíc korun bude vyplaceno v následujících třech letech,” řekl starosta města Petr Hájek. Díky těmto prostředkům se podaří zamezit dlouhodobé přestávce v činnosti hráčů tenisového klubu. Kryté sportoviště, které se v současné době buduje v areálu tenisových kurtů, bude sloužit k tréninku hráčům Tenisového klubu Ústí nad Orlicí i veřejnosti. Nová přetlaková nafukovací hala se bude skládat ze čtyř plášťů a bude umístěna na kurtech číslo 3 a 4. “Součástí haly bude vzduchotechnická jednotka, která tu halu nafukuje a současně vytápí. Bude to hala se dvěma kurty,” uvedl člen výkonného výboru TK Ústí nad Orlicí Libor Král. Hrát se bude na antukovém povrchu. Otevřeno by mělo být od pondělí do neděle. Dokončení výstavby je naplánováno na nejbližší dny, zahájení provozu na začátek listopadu. Po skončení zimní sezóny se hala za přibližně 2 miliony korun rozmontuje a na kurtech číslo 3 a 4 se opět bude hrát v “letním provozu”.