ÚSTÍ NAD ORLICÍ“Čas plyne jako voda”, tak se jmenuje výstava žáků Základní umělecké školy Jaroslava Kociana z Ústí nad Orlicí. Ústředním tématem jsou knihy, voda, princezny a draci. Práce žáků si můžete prohlédnout v prostorách knihovny téměř do konce školního roku.

Komentář