LANŠKROUN – Prostory bývalé konírny zámku se zaplnily lidmi, kteří si nenechali ujít vernisáž výstavy nazvané “Reynek v Lanškrouně”. O hudební doprovod se postarala Johana Corrigan, úvodní slovo patřilo historikovi umění Janu Rousovi. Následně se přítomní mohli ponořit do prohlídky jednotlivých děl. “Je vystaveno přes osmdesát grafických listů. Najdete zde techniky jako je například suchá jehla, lept, ale i třeba velice vzácná technika, což je cliché-verre,” sdělila OIK TV ředitelka Městského muzea Lanškroun Marie Borkovcová.

Výtvory grafika Bohuslava Reynka byly v rámci expozice seřazeny nikoli chronologicky, ale tematicky. “Najdete zde jednak výjevy z každodenního života, přírody, krajiny, ale také biblické motivy,” doplnila Marie Borkovcová.

Na přípravě výstavy se významnou měrou podíleli soukromí sběratelé. Konkrétně se jednalo o manželskou dvojici Pleskačových a galeristu Zdeňka Sklenáře. Ten Reynkovu tvorbu vyvezl například do Asie a je jejím horlivým propagátorem a současně obdivovatelem. “Reynek dnes patří mezi deset nejvýznamnějších umělců 20. století vedle Františka Kupky, Josefa Šímy, Václava Boštíka a mnohých dalších,” řekl galerista Zdeněk Sklenář.

Spolumajitel sbírky během vernisáže pohovořil o tom, proč básníka, překladatele a výtvarníka původem z Petrkova řadí po bok dalších velikánů. “To, co je na něm pozoruhodné, že on jako diletant, jako amatér z těch prvních pokusů z dvacátých let přerostl v diletanta geniálního, to jest, že samouk přerostl v nesmrtelného,” uvedl Zdeněk Sklenář.

Nezasvěceným poskytl galerista i jakýsi interpretační klíč. “Mnozí považují ta díla za temná, tak já osobně je považuji za sluncem, nadějí zaplavená, která dávají všem nám pocit, že na světě je krásně,” zaznělo z úst Zdeňka Sklenáře.

Pokud budete mít zájem, můžete na sebe Reynkova díla nechat zapůsobit na vlastní kůži. V galerii Městského muzea Lanškroun jsou k vidění do 17. března.