ČESKÁ TŘEBOVÁ – Vzpomínáním na bývalého gymnazistu, který procestoval celý svět, přesto mluvil plynně česky a do svého rodiště se často a rád vracel, se stala pondělní vernisáž výstavy v českotřebovském kulturním centru. Celá je věnovaná emeritnímu profesorovi Karlu Holbikovi. Samotná výstava pak je svědectvím o Holbikově životě.

Obsahuje nejen fotografie z nejrůznějších úseků jeho života, ale také doklady o dosaženém vzdělání. Dokázal se vypracovat a přednášet na amerických prestižních univerzitách. Organizátoři jeho obrázek skládali z fotoarchívu bývalých spolužáků a z pozůstalosti, kterou s sebou přivezl syn Thomas. Jak v úvodním slově uvedl, měl jeho otec Českou Třebovou a gymnázium zvlášť zapsané hluboko v srdci a stále přemýšlel, čím by škole mohl pomoci. Nakonec se jí rozhodl odkázat finanční dar. Podle současného vedení byl profesor Holbik ve své závěti ke gymnáziu velmi štědrý. Směrem k jeho synovi to vyjádřili symbolickým poděkováním ve formě pamětního listu ke stému výročí školy, které na vernisáži předali. I když zahájení výstavy proběhlo v komorním duchu a úzkém kruhu přátel a známých, nechyběla u toho živá připomínka profesorova temperamentu v podobě videoreportáží OIK TV.

Prof. Karel Holbik studoval na českotřebovském gymnáziu v letech 1932–1939. Výstava, věnovaná jeho vzpomínce, je v českotřebovském Kulturním centru přístupná do 7. října.