ÚSTÍ NAD ORLICÍ – Letošní program události pod názvem “Tančíme pro radost” byl opět rozdělen na dvě hlavní části. Večerní představení pro veřejnost, na které jsme se tentokrát s kamerou zaměřili, navázalo na to odpolední pro mateřské a základní školy.

Zahajovací tanec patřil svěřencům Hany Hýbalové a následovali tanečníci Zlatuše Bartošové. Večer zakončily choreografie z dílny třetí učitelky tanečního oboru Pavlíny Lipenské.

Žáci a žákyně na sobě nemohli během vystoupení nechat znát trému. Jak s ní bojovat, trénují takzvaně nanečisto v rámci výuky. “Během školního roku mají děti i interní taneční hodiny v prostorách základní umělecké školy, kde máme vybavený velký sál se světelnou technikou, takže si udělat jeviště divadla můžeme i ve třídě,” řekla Zlatuše Bartošová, učitelka tanečního oboru.

V průběhu večera svůj talent ukázalo přibližně 170 dětí. Důkazem, že se veřejnosti představení líbilo, byl hlasitý potlesk v sálu Roškotova divadla. Pokud se nic nezmění,  další ročník “Tančíme pro radost” na nás bude čekat opět v příštím roce.