ÚSTÍ NAD ORLICÍ – Pěvecký sbor při ZŠ Komenského v Ústí nad Orlicí slaví tento rok půl století od svého vzniku. Proto se tradiční Jarní koncert v Základní škole Jaroslava Kociana nesl ve slavnostním duchu.

Školní sbor Zlatý klíček, jehož historii dokládala malá výstava v předsálí, založila v roce 1968 paní učitelka Marie Biedermanová. Od té doby zaznamenal řadu úspěchů, jak u nás, ale i v zahraničí. Koncertoval ve Francii, Polsku, Německu, ale i na Slovensku. Již přes 20let pořádá výměnné zájezdy s DPS Muzika ze ZŠ J. Valčíka z Ostravy – Poruby. Jako druhý sbor byl k vystoupení přizván Vox Coloris z místního gymnázia. V první části Jarního koncertu vystoupily sbory samostatně. Ve druhé části zazněla společně kantáta Bohuslava Martinů Otvírání studánek.

Komentář