ČESKÁ TŘEBOVÁ – Městské muzeum Česká Třebová se do cyklu Muzejních nocí zapojuje již od roku 2008. Letos byla při této příležitosti opět zahájena turistická sezóna v Chaloupce Maxe Švabinského na Kozlově. Ve večerních hodinách přilákal návštěvníky doprovodný program a možnost nahlédnout do chaloupky, kde se kdysi zdržoval umělec Max Švabinský. “Ta Muzejní noc je taková zvláštní příležitost navštívit nějakou památku nebo muzeum v netradiční době a také při netradičním osvětlení, což v Chaloupce Maxe Švabinského má zvlášť krásnou atmosféru, protože mohou návštěvníci obdivovat ten interiér,” přiblížila ředitelka muzea Jana Voleská, která všechny příchozí uvítala a vyzvala je k prohlídce všech zákoutí chaloupky.

Uvnitř se nacházely i historické postavy. V jedné místnosti na návštěvníky čekal poustevník František Emanuel Welz, který v chaloupce zemřel roku 1890. Ve své pracovně v podkroví se nacházel i sám Max Švabinský a přízemní pokoj patřil jedné z jeho manželek. “Já jsem Ela Švabinská, první manželka Maxe Švabinského, také jeho múza. Brali jsme se v roce 1900, brali jsme se zde,” prozradila nám Andrea Mrkosová.

Interiér je upravený do doby, kdy Švabinský chaloupku navštěvoval. “Inspirovali jsme se malou rodinnou podobiznou, kde vidíme, jak interiér chaloupky vypadal a vlastně při zařizování jsme se inspirovali tím obrazem a pokusili jsme se přizpůsobit vzhled expozice právě tomu obrazu,” dodala Jana Voleská.

Hudební doprovod zajistila kapela Nahonem. Na zahradě byl připravený doprovodný program. Pro zájemce byla také naplánovaná procházka s navštívením míst, která Švabinského inspirovala.