ČESKÁ TŘEBOVÁ (KOZLOV) – Dalším ročníkem “Muzejní noci v Chaloupce Maxe Švabinského” byla otevřena letošní turistická sezóna na této pamětihodnosti. Do Kozlova u České Třebové si našli cestu návštěvníci jak z řad dospělých, tak dětí. Uvnitř chaloupky se konala prohlídka, při níž bylo možné potkat v místnosti zvané “kufr” mladého Maxe Švabinského, v bílém pokoji mohli příchozí zastihnout jeho ženu Elu a švagra Karla Vejrycha. Zmíněné osoby měly následně mít co do činění s letošní novinkou programu. “Pro děti a hravé dospělé byla připravena naučná hra, kdy účastníci potkávali cestou po Kozlově oživlé postavy z historie tohoto místa a jejich úkolem bylo je poznat,” přiblížila podrobnosti ředitelka městského muzea Jana Voleská. O zábavu měly děti postaráno i před zmiňovanou poutí. Některá dítka malovala, jiná prověřila své znalosti o chaloupce, jejich obyvatelích i malebném okolí prostřednictvím doplňovačky. Organizátoři nezapomněli ani na občerstvení.

Komentář