ČESKÁ TŘEBOVÁ – K celostátní akci Festival muzejních nocí se Městské muzeum připojuje rok co rok. Zároveň tak zahajuje každoroční sezónu v kozlovské Chaloupce Maxe Švabinského. Ne jinak tomu bylo i letos.

Okolí a především zahrada chaloupky byla plná lidí. Kdo chtěl, mohl si opékat vuřty, děti soutěžily o drobné ceny a kdokoliv se mohl zaposlouchat do hudebního vystoupení. “Chaloupka bude otevřená jako v předchozích letech tzn. od června do srpna denně mimo pondělí a po tom v září a v říjnu pouze o víkendech,” řekla pro OIK TV ředitelka muzea Jana Voleská.

Ten, kdo sem zavítal mohl vidět nejen expozici, ale také se potkat s postavami, které mají s Chaloupkou Maxe Švabinského něco společného. Elu Švabinskou, Františka Emanuela Welze a samozřejmě Maxe Švabinského, který zde namaloval a nakreslil velkou spoustu svých největších děl.

“Co je pro letošní turistickou sezónu novinkou je to, že návštěvníci budou moci na půdě chaloupky vidět výstavu “Jak bývalo v Kozlově”, kterou připravili místní autoři a která byla loni prezentována v hospodě U Sitařů a letos ji budeme obměňovat,” dodala Voleská.

Překvapení pořadatelů bylo určeno dětem. Připravili pro ně putování za strašidly, která mají nějaké sepjetí s Českou Třebovou. Pro ty, kteří projevily dostatečnou odvahu, čekal na konci dvouhodinového putování malý poklad.