ČESKÁ TŘEBOVÁ – Mezinárodní varhanní festival Zdeňka Pololáníka v České Třebové pokračoval druhým koncertem. Ten se konal opět v kostele sv. Jakuba a podle dramaturgie festivalu na něm vystoupil zahraniční interpret. Tentokráte ředitel festivalu František Preisler představil návštěvníkům koncertu slovinského varhaníka, skladatele, muzikologa a hudebního pedagoga Milko Bizjaka.

František Preisler tohoto umělce zvláště srdečně přivítal, neboť sám ve Slovinsku řadu let umělecky působil. Milko Bizjaka je všestranný varhaník, což dokázal na předvedeném repertoáru. Upřednostňuje však barokní hudbu, která je pro královský nástroj nejvhodnější. Proto na programu koncertu nechyběli ani Antonio Vivaldi nebo Johann Sebastian Bach. Milko Bizjak nehraje jen na varhany, ale také na klavír a cembalo. Samostatně koncertuje od roku 1993, do tohoto roku vyučoval varhanní hru v Mariboru a Ljubljani. Stal se zakladatelem a vedoucím hudebního tělesa Muzica Antiqua slovenika a uměleckým ředitelem slovinského hudebního festivalu. Potěšitelné je, že se ve hře zdokonaloval v Praze. Interpret zařadil do programu i skladby slovinských skladatelů, jednu i svou vlastní.

Umělec předvedl na královský nástroj různorodost harmonií, vytříbenou barevnost tónů a dynamické přechody. Hrál procítěně, jakoby chtěl tímto způsobem vyjádřit vděk za vztah Čechů ke Slovincům, který byl vždy přátelský. Závěr koncertu patřil skladbě Zdeňka Pololáníka, který byl opět i s manželkou přítomen. Za svůj precizní výkon byl umělec odměněn kyticí květů a dlouhým potleskem. Odměnil se přídavkem.

Komentář