ÚSTÍ NAD ORLICÍ – V Základní umělecké škole Jaroslava Kociana v Ústí nad Orlicí proběhl koncert dvou orchestrů. První vystoupil smyčcový orchestr Orechcie grandi ze ZUŠ Rychnov nad Kněžnou. Z ústecké umělecké školy vystoupil studentský symfonický orchestr Decapoda pod vedením Miluše a Lenky Barvínkových. Jejich repertoárem jsou skladby určené pro smyčcové, dechové a bicí nástroje. Decapoda se stabilně umisťuje na předních příčkách soutěží školních orchestrů. Díky svým úspěchům měli dokonce někteří členové možnost zahrát si se členy České filharmonie.