ÚSTÍ NAD ORLICÍ – V kostele Nanebevzetí Panny Marie v Ústí nad Orlicí proběhl jubilejní 20. ročník Festivalu duchovní hudby svaté Cecílie. Vystoupili jak varhaníci, tak i pěvecké sbory. Festival zahájila Cecilská hudební jednota, která na úvod zazpívala Žalm číslo 150, který zhudebnil Josef Olejník. Pak všechny přítomné přivítal děkan Vladislav Brokeš. Prvním vystupujícím v rámci festivalu byl Emauzský sbor a orchestr Praha. Pod vedením Tomáše Čechala zazněly skladby Jakuba Jana Ryby. První varhanicí byla Alžběta Kubátová, studentka Církevní konzervatoře v Opavě: „Zahraji od Felixe Mendelssohn Bartholdyho Preludium a fugu G dur. Tuto skladbu jsem si vybrala proto, že jsem ji hrála v minulém ročníku na závěrečných zkouškách, tak ji mám nacvičenou.” Dále se na festivalu představila Kateřina Filková. Zahrála skladbu od Petera Planyavského Toccata alla Rumba. „Já jsem zkoušela všechno možné, zpěv, housle, a nakonec jsem se dostala k varhanám, přes paní Pecháčkovou. Hraju na varhany od 12 let,” pověděla Kateřina Filková. Nechyběl ani sbor Cecilská hudební jednota Ústí nad Orlicí. Ten byl založen v roce 1803. V současnosti jej vede Cecílie Pecháčková: „Letos máme nově nastudovanou skladbu od Maurice Duruflého Ubi Caritas a jinak to jsou skladby, které jsme nahrávali k připravovanému Svátečnímu graduálu pátera Josefa Olejníka.” Někteří členové ústeckého sboru dokonce vystupují na tomto festivalu už od jeho založení. „Byla to taková platforma pro chrámové sbory a také pro varhaníky, kteří slouží na různých místech republiky. Je dobře, aby se společně sešli, možná se poučili jeden od druhého,” přiblížil důvody založení tohoto festivalu děkan Vladislav Brokeš. Tématem letošního festivalu byla eucharistie. Vystupující sbory si tak vybraly skladby hodící se právě k tomuto tématu.