PARDUBICKÝ KRAJ – V předchozím roce celníci z Pardubického kraje vybrali na spotřebních daních, cle a DPH bezmála pět miliard korun českých. Téměř 160 milionů korun zaúčtovali také v rámci kompetence zvané  dělená správa.

Pardubický celní úřad spravuje SPD z lihu, piva, vína, tabáku a minerálních olejů. Vloni inkaso za posledně jmenované vybrané výrobky dosáhlo částky čtyři miliardy 360 milionů korun.  Spotřební daň z piva a lihu se vyšplhala na celkových 115 milionu korun. Za víno a tabák celníci vybrali jeden a půl milionu korun. Na účtu spotřební daně z elektřiny, plynu a pevných paliv evidují celkovou částku 22 milionů korun.

V loňském roce celníci vybrali z dovozu zboží z takzvaných třetích zemí (mimo EU) 354 milionů korun. Samotné clo čítá 352 milionů, DPH jeden milion tři sta tisíc. Zbývající část  z celkové sumy připadá na pokuty, správní poplatky, úroky a penále spojené s dovozem zboží.

V rámci takzvané dělené správy, kdy platbu spravuje, vymáhá, exekvuje jiný orgán než ten, který ji uložil, celní úředníci vyinkasovali téměř 160 milionů korun. Položka s nejvyšší hodnotou, a to 66 milionů korun, náleží platbám za odběr vody. Následují odvody dle zákona o ovzduší 27 milionů korun a poplatky za vypouštění odpadních vod, a to 26 milionů korun.

Ve správním řízení celní úřad uložil pokuty v celkové sumě devíti milionů korun. Příslušenství daně, jako například úroky, penále, čítá téměř tři miliony korun.

por. Ing. Václav Kánský
tiskový mluvčí

Komentář