160427_UNIKATNI TECHNI MUZEUM ZAMBERKPARDUBICE – V areálu bývalé Vonwillerovy továrny, pozdější MosilanyŽamberku vzniká ojedinělé Muzeum Starých Strojů, kde mohou návštěvníci vidět řadů starých vozů, parních strojů, válců nebo průmyslových lokomotiv. Se záměry na další rozšíření a úpravu areálu, které by mohly být podpořeny z Operačního program přeshraniční spolupráce Česká republikaPolská republika, se dnes seznámil také hejtman Pardubického kraje Martin Netolický.

„Připravený projekt za souhrnnou částku necelých dva a půl milionu euro počítá s úpravami areálu, který by se jinak s velkou pravděpodobností stal brownfieldem. Místo toho zde vzniká unikátní muzeum, ve kterém jsou na rozdíl od Národního technického muzea v Praze všechny exponáty provozuschopné, což je pro mne jako milovníka historické techniky velký zážitek,“ uvedl hejtman Martin Netolický. „Aktivita muzea plynule navazuje na naši snahu o zatraktivnění celého regionu a podporu cestovního ruchu. Proto jsme se zástupci muzea jednali také o možném propojení jejich aktivity s našimi pravidelnými letními jízdami historických vlaků. Dovedu si také představit, že bychom se mohli finančně podílet na rekonstrukci lokomotivy řady 310, která by poté byla vyčleněna například pouze pro tyto historické jízdy,“ sdělil hejtman Netolický s tím, že projekt, který Pardubický kraj zahájil minulý rok jízdami z Letohradu do Hanušovic, je plánován jako dlouhodobý. „Vzhledem k obrovskému zájmu veřejnosti chceme tento projekt posouvat stále dál. Nabízí se proto případné upravení trasy jízd tak, abychom zázemí měli právě v Žamberku,“ dodal hejtman.

Zamýšlený projekt spadá v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republikaPolská republika do prioritní osy 2 Rozvoj potenciálu přírodních a kulturních zdrojů pro podporu zaměstnanosti. Přímím partnerem na polské straně je Muzum průmyslu a železniční dopravy ve Slezsku se sídlem ve Slezské Javořině.  „Žadatelé mohou z tohoto operačního programu získat dotaci až do výše 90 procent všech uznatelných nákladů. Projekt by měl být podán v květnu s tím, že na podzim letošního roku by měl být znám výsledek,“ řekl hejtman Martin Netolický. Muzeum je v současné době otevřeno dvakrát ročně a dále po domluvě s provozovateli muzea. „Lze však očekávat, že v případě úspěšného vyhodnocení projektu a jeho realizaci by se otevřelo široké veřejnost,“ dodal hejtman Netolický.

Nejbližší akce se v areálu Vonwillerovy továrny uskuteční v sobotu 21. května. Na návštěvníky čekají spanilé jízdy parních strojů, živé ukázky modelů, představení techniky, ale také bohatý celodenní doprovodný program. Bližší informace lze nalézt na internetových stránkách www.starestroje.cz

Komentář