Č. TŘEBOVÁ: Spolek od svaté Kateřiny uspořádal jubilejní 60. ročník Jabkancové pouti.