ČESKÁ TŘEBOVÁ – V rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost získala ZŠ Habrmanova v České Třebové finanční grant EU ve výši necelých 2,5 miliónu korun na podporu výuky přírodovědných předmětů.

Díky získaným finančním prostředkům škola pořídí nové vybavení, které bude využito v hodinách fyziky, chemie či přírodopisu. Prostředky budou využity na nákup měřicích zařízení a ke školení pedagogů. Žákům by měřicí zařízení měla být k dispozici v září tohoto roku. Využívat je budou například při pokusných měřeních síly, tlaku, teploty a dalších veličin. Do projektu se zapojila a bude v jeho rámci spolupracovat i ZŠ Nádražní Česká Třebová.