ČESKÁ TŘEBOVÁ – Od letošního června do září probíhala rekonstrukce MŠ U Koupaliště. Po dokončení všech prací, které vyšly téměř na 8 milionů korun,  byla slavnostně předána do užívání.

Před budovou školky přivítaly všechny účastníky oficiálního znovu uvedení do provozu děti ze zrekonstruovaného školského zařízení. Předškoláci nejprve zazpívali a zarecitovali, následně přišel slavnostní akt přestřižení pásky. Toho se společně ujali ředitelka mateřské školy Irena Brůnová, starosta města Jaroslav Zedník a místostarostka Jaromíra Žáčková.

Zatímco si děti hrály na zahradě, hosté si prohlédli výsledky rekonstrukce. Během ní došlo k zateplení obvodového pláště budovy a střechy. Na tabulích umístěných na budově si zájemci mohli nakreslit obrázek, nebo zanechat poselství.

Dalším bodem programu byla prohlídka vnitřních prostorů, kde rovněž proběhly úpravy. Tou nejzásadnější je změna vytápěcího systému z elektřiny na plyn.

Komentář