LANŠKROUN – Poldr Žichlínek nedaleko Lanškoruna byl dějištěm mimořádné události. Římskokatolický děkan Zbigniew Czendlik požehnal restaurovanému kříži, který byl v této lokalitě nedávno nalezen.

Pohlédnout na nově zrestaurovaný kříž přišli zástupci okolních obcí, Povodí Moravy a další hosté, o kulturní vsuvku se postaral soubor soubor Letnička z Popradu.

Celý příběh opravy této památky začal již před několik měsíci. “Když jsem ho objevil, protože tady běhám dost často jako po poldrech, tak vlastně byl zarostlej, celej ten kříž z celej ten horní římsy byl spadlej dolu a tak, že vlastně díval se na mě, když já jsem k němu přišel prostě nebyl vidět,” řekl nálezce kříže Josef Skalický.

Nálezce následně oslovil starostu Lanškrouna, který kontaktoval potřebná místa. Zjistilo se, že nalezený kříž se nachází na pozemku Povodí Moravy a tím pádem je i jeho majetkem. Od povodí město tento nález nakonec získalo bezplatně. Kříž bylo nutné z poldru také vyzvednout a restaurovat. Opravu financovalo město Lanškroun a oprava stála zhruba 250 tisíc korun.

Kříž měl být přesunut do Lanškrouna, nakonec bylo ale rozhodnuto, že zůstane nedaleko svého naleziště. Na novém místě opravenému kříži, který podle data na soklu pochází z roku 1800 požehnal římskokatolický děkan Zbigniew Czendlik.

V budoucnu by mělo u kříže vyrůst malé posezení, aby si kolemjdoucí mohly u této památky odpočinout.